Asiakaskokemus ja laatu

Laatu on aistittavissa siitä, että asioista pidetään huolta

Suomen Radiologikeskuksessa koko henkilöstön yhteinen asia on pitää huolta asiakkaasta ja hänen terveydestään. Laatu syntyy hyvällä yhteistyöllä asiakkaiden kanssa.

Palautetta saamme päivittäisissä asiakaskohtaamisissa. Kaikki pääsevät vaikuttamaan.

Pyrimme jokapäiväisessä työssämme ottamaan asiakkaan yksilönä huomioon hoitoon ohjaamisessa, tutkimuksiin ja toimenpiteisiin valmistelemisessa sekä diagnoosia kuullessa. Kerromme diagnoosista ja jatkohoidosta ymmärrettävästi sekä empaattisesti tukien.

Haluamme, että jokainen asiakas tuntee itsensä tervetulleeksi ja huomioiduksi tarvitsemallaan tavalla. Päivittäin teemme asiat tiiminä, jotta asiakkaan hoitopolku sujuu saumattomasti.

Jäi hyvä ja varma fiilis, että kaikki on kunnossa.

Oli iloinen yllätys miten hyvää palvelua sain.

Ei jäänyt oloa, että olisi vaivaksi, niin kuin välillä muualla käydessä tulee.

Potilastietojärjestelmämme on kokonaan sähköinen. Päivitämme tietojärjestelmiämme säännöllisesti. Sähköinen järjestelmämme mahdollistaa nopean tutkimuslausuntojen käsittelyn, analysoinnin ja kaksoisluennan. Toimitusjohtajamme on alalla aktiivisesti toimiva radiologian erikoislääkäri Jari Juola, hänellä on yli 30 vuoden kokemus alalta. Toimitusjohtajamme tekee laaduntarkkailua lausunnoista aktiivisesti ja hän toimii myös kaikissa toimipisteissämme itse työntekijänä

Toiminnassa otamme huomioon viranomaisten ohjeet ja lait. Teknisessä laadunvarmistuksessa ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntijapalveluissa teemme yhteistyötä Fyse Oy:n kanssa. Ulkoisissa auditoinneissa teemme yhteistyötä Labquality Oy:n kanssa.

Henkilökuntamme on ammattitaitoista. Säännöllisellä lisäkoulutuksella he päivittävät ja ylläpitävät ammatillista osaamistaan. Henkilökuntamme arvioi jatkuvasti omaa työtään. Arvioinnin avulla kehitämme tuottamiamme palveluja sekä toimintatapoja säännöllisesti pyrkien parantamaan toimintaamme jatkuvasti.